Mapování ekosystémových služeb

Stáhnout zákres

Zvolte typ přínosu:


Vymezte místa, která mají podle vás největší potenciál pro rekreaci
Vymezte místa, která jsou podle vás důležitá z hlediska vodních zdrojů
Vymezte místa, která jsou podle vás důležitá z hlediska produkce zemědělských plodin
Vymezte místa, která jsou podle vás důležitá z hlediska produkce dřeva z lesů
Vymezte místa, která jsou podle vás důležitá z hlediska regulace oxidu uhličitého v atmosféře
Vymezte místa, která jsou podle vás důležitá z hlediska ochrany přírody